Zaměstnanecká versus modrá karta

Zájem o práci v ČR velice roste a trh je nabitý mnoha různými nabídkami z mnoha oborů, ve kterých si každý najde své zalíbení. Pokud jste občan ČR, máte zde trvalé bydliště, máte vstup na trh snadný, neboť se vám netýká žádné povolení, postačí vám najít vhodný obor, domluvit podmínky nástupu, a nakonec jen podepsat pracovní smlouvu.

Pracovní pozice jsou ovšem také velice žádané pro cizince, kteří si chtějí zlepšit svoji finanční situaci, jedná se především o cizince ze třetích zemí (mimo EU), pro které je vstup na pracovní trh poněkud složitější.

V zásadě má každý cizinec dvě možnosti, alespoň tedy ty legální, neboť můžete najít i mnoho cizinců, kteří pracují načerno. Pro oficiální zaměstnání předkládáte zaměstnaneckou nebo modrou kartu.

zaměstnanecká karta

Ač mohou oba dokumenty, především pro laika, působit stejně, jedná se o odlišné dokumenty, které se vydávají za jiných podmínek a fungují zcela odlišně.

Kdo musí mít zaměstnaneckou nebo modrou kartu?

Zaměstnanecká a modrá karta se nevztahuje jen na cizince ze třetích zemí, přesněji je také specifikováno pro osoby, které tu nemají žádné příbuzné, povolený trvalý pobyt a nejsou ani studenti. Žádat o ně musíte tehdy, pokud se na území ČR chcete zdržet déle než 90 dní, během kterých by vám jinak platila víza.

Co je zaměstnanecká karta?

Zaměstnanecká karta umožňuje držitele nejen žádat o pracovní pozici, ale také mu umožňuje dlouhodobý pobyt, který je delší než 3 měsíce. Na rozdíl od modré karty bývá zaměstnanecká karta běžnější, a také dostupnější.

Při žádosti se uvádí konkrétní pozice a zaměstnavatel, karta je tak vystavena přesně podle parametrů, není možné ji volně „přenášet“ k jinému zaměstnavateli nebo na jinou pracovní pozici.

Pokud se zaměstnanec chce ucházet o jinou pracovní pozici u stejného zaměstnavatele nebo jinou pozici u jiného zaměstnavatele, musí tuto skutečnost písemně ohlásit na připraveném formuláři, a to nejpozději do 30 dnů, než má změna pracovní pozice nastat.

Změna nesmí proběhnout během prvního půl roku zaměstnání, ale také v případě, že by se novým zaměstnavatelem měla stát pracovní agentura. Zaměstnanec musí za danou práci na dané pozici dostat odpovídající plat, ale také musí být zajištěna bezpečnost a zákonné podmínky, které platí i pro české zaměstnance.

občanka

Zaměstnanecká karta má v sobě biometrické údaje, a jedná se o malou plastovou kartičku. Žádost o zaměstnaneckou kartu a samotné vyřizování je velice zdlouhavý proces, který může trvat 60–90 dnů, je nezbytné, aby byla povolení řešena s dostatečným předstihem.

Co je modrá karta?

Modrá karta pro cizince držiteli umožňuje dlouhodobý pobyt na území ČR, možnost ucházet se zde o práci, ale zároveň je vázána na pozice, kde je vyžadována vysoká kvalifikace. Modrou kartu tak mohou vlastnit jen cizinci, kteří mají řádně ukončená studia vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání, jehož doba trvání byla minimálně 3 roky.

Co mají karty společné a v čem se zásadně liší?

Obě karty slouží k tomu, aby se cizinec mohl v ČR ucházet o práci, s čímž neodmyslitelně souvisí i možnost povolení k dlouhodobému pobytu, neboť se karty vydávají pro zaměstnance, kteří se uchází o práci na déle než 3 měsíce. Před ukončením platnosti karty je možné zažádat o její prodloužení.

Modrá karta má platnost pouze na dobu, na kterou je vystavena pracovní smlouva, aby se tedy pobyt vyplatil, musí být smlouva minimálně na 3 měsíce, vhodnější je ale mnohem delší časový interval. Zaměstnanecká karta má platnost i na určitou dobu po ukončení pracovního poměru, máte tak více času na vyřízení nové karty nebo vycestování ze země.

V poměru kvalifikace jsou u modré karty vyšší nároky na mzdu.