Zachránci krásy

Dnes bychom se rádi zmínili o fenoménu v početné auto moto rodině. Tímto fenoménem, bezesporu je vášeň k veteránům. Tato vášeň je v mnoha případech přímo infekční, kdy se tomuto koníčku věnuje, již třeba třetí rodinná generace.  Tato rodina veteránistů, je neuvěřitelně sociálně rozmanitá a jsou zde paradoxy, vyčnívající z obou stran sociálního pravítka. Na jedné straně, jsou to multimilionáři a miliardáři, vlastnící přepočetné sbírky v neuvěřitelných hodnotách, kde o jejich miláčky a v mnoha případech pouze investiční zboží, pečují armády specialistů, v klimatizovaných halách, se stálou vlhkostí a klimatem.

šikovnost

Kdy tyto skvosty, jsou uzavřeny, jen pro potěchu jejich vlastníka a zvyšují tím jeho pocit výjimečnosti a jisté nadřazenosti. Ne ovšem všichni tito superbohatí sběratelé k tomu přistupují stejně, jsou tací, kteří tyto skvosty běžně používají a někteří dokonce, v případě, že vlastní i nějaké sportovní skvosty, tyto miláčky prohánějí, tam, kde jsou doma a proč byly tyto famózní díla stvořeny a to na závodních tratích všech kontinentů a věřte, že si tito gentlemani nedávají, nic zadarmo a výjimkou nejsou nehody, často děsivé. Zde je, ale polštář velkého bohatství nezbytný k odstranění škod, protože pojišťovny jsou v případě, těchto skvostů, mnohdy nevyčíslitelné hodnoty, velmi opatrné.

krása

Pak je zde, ale mnohem početnější rodina fandů a nadšenců, kteří, z jakéhosi nepopsatelného pudu, ve svých dílničkách a mnohdy i domácnostech, renovují dílek po dílečku, své čtyřkolové sny a snad někdy pro ně není důležitá, ani tak cesta, jako cíl. Finanční prostředky, často berou z rodinných úspor přihlížejících a obdivné pokyvování, se zdviženými palci a jejich jedinou odměnou na konci cesty, mnohdy celoživotní je pouze pocit zadostiučinění, že to dokázali a úsměvy a obdivné pokyvování, se zdviženými palci, přihlížejících. Ať jsou z té či oné strany barikády, patří jim dík, že tyto skvosty, můžeme vidět i my, kterým nebylo dáno do vínku, ať již tolik šikovnosti, peněz, trpělivosti, ale hlavně lásky ke krásám minulosti.