Naplnění a smysl života

Kultura je pojem, pod nímž si každý představí něco jiného. Skutečně nelze tento pojem jednotně uchopit, protože se pod ním může opravdu skrývat mnoho různých definicí. Ať si to uvědomuje či ne, kultura je něco, co nás kultivuje, vzdělává, rozvíjí a vyplňuje náš každodenní čas. Někomu se možná kultura může na první pohled zdát jako něco nadbytečného, co k životu nepotřebujeme, bez čeho se obejdeme. Ve skutečnosti tomu tak není a kultura zahrnuje celý náš život, ať si to uvědomujeme či nikoli. Kdybychom neměli kulturu, náš život by vypadal asi tak, že bychom chodili jen do práce, doma se najedli a šli spát.

osamocená žena

Byl by to život plytký, bez nějaké většího smyslu a naplnění. A my se neustále jako lidské bytosti potřebujeme vzdělávat, hledat smysl a naplnění v životě, věnovat se něčemu pro nás smysluplnému, rozvíjejícímu, zábavnému. Každodenní zábava patří do našeho každodenního života, stejně tak jako setkávání se s lidmi a společné sdílení. I to je kultura a její neodmyslitelná součást – chceme se setkávat s lidmi, poznávat nové zajímavé osobnosti, společně sdílet naše postřehy, znalosti, dojmy a zážitky. V pravém slova smyslu je kultura to, že poznáváme nová místa, s nimi spojené zážitky a nové lidi, což nás celkově obohacuje a naplňuje. Náš život se potřebuje celkově skládat z různých zážitků, malých radostí, chceme se naučit něco nového, mít sami ze sebe radost. Radost sami ze sebe můžeme mít třeba tím, že se někam vydáme, setkáme se s lidmi a udělá nám to dobře.

cvičení joga

Ale také, že se něco nového naučíme, ať už jde o vědomost, dovednost či zkušenost. Učit se potřebujeme celý život, byť si to mnozí z nás vůbec nepřipouštějí. Nechceme se zaseknout na jednom místě, potřebujeme se posouvat, růst a seberealizovat se. Toto vše je potřeba k tomu, aby náš život nebyl nenaplněn, bez smyslu a bez zážitků. Život potřebujeme žít naplno, s tím, co nás baví, co nám dělá radost a chceme jej žít naplněně, tedy najít smysl život, naše životní poselství. A jak najít naplnění v kultuře? Může to být naplnění v kráse a umění a také díky inspirativním lidem, kteří nám toho mohou spoustu předat. Můžeme navštívit galerii, muzeum, divadlo či nějakou jinou kulturní akci, a můžeme zde najít životní smysl. Může to být v něčem, v čem jsme si dosud ani nemysleli, že smysl života můžeme najít.