Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince

Mnoho lidí dnes neví, jak a kde si takové povolení sehnat. Na druhou stranu, v každé firmě dnes najdeme alespoň jednoho cizince, který sem přicestuje ze zahraničí za účelem práce či jiných potřeb. Dnes se společně podíváme na to, kde takové povolení získáme, aby se život cizince v naší zemi co nejvíce zjednodušil.

Co je potřeba vědět jako zaměstnavatel?

Pokud chcete ve své práci zaměstnat cizince, který v České republice žije a má zde vedený trvalý pobyt, žádné povolení není potřeba. Takový člověk má stejné pracovní podmínky jako český občan, a tak nemusí shánět papíry, které by ho do práce dostaly.

Zaměstnanecká karta

Pokud se zaměstnanec narodil v takzvané “třetí zemi“, bude si muset o povolení zažádat. Povolení k zaměstnání, ale i povolení k pobytu zahrnuje zaměstnanecká karta, kterou vydává Ministerstvo vnitra ČR.

zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta platí dva roky, ale pokud podáte žádost znovu, můžete si ji opakovaně prodlužovat.

Jak si o ni zažádat?

  • Zaměstnaneckou kartu je nutno si obstarat alespoň 3 měsíce před tím, než je naplánovaný příjezd do ČR a nástup do nového zaměstnání. Lhůta vydání je poněkud delší, můžete se ji dočkat také až za 90 dnů.
  • K žádosti k založení zaměstnanecké karty musí žadatel přiložit pracovní smlouvu, ve které bude uvedena výše mzdy a týdenní doba musí mít alespoň 15 hodin.
  • Poté je řada na zaměstnavateli, který musí na příslušném úřadu (Úřadu práce) nahlásit volné pracovní místo. Po cca 30 dnech dostane uvedená pozice unikátní číslo, které se právě do žádosti o zaměstnaneckou kartu vyplňuje.

O pracovní povolení pro cizince si mohou zažádat i cizinci, kteří se chystají si v České republice pouze přivydělat či zde mají být na výměnném pobytu.

občanský průkaz

Pokud se chystá cizinec obsadit v ČR pozici, na kterou je potřeba vysoká kvalifikace, je potřeba si zažádat o modrou kartu, která funguje podobně jako zaměstnanecká.

Aktuální podmínky pro ukrajinské cizince

Se současnou válkou na Ukrajině přichází Rada Evropské unie s řadou úlev, které jim umožňují pobyt, ale i zaměstnání v ČR. Na našem území je pro Ukrajince aktivován tzv. režim dočasné ochrany, který se vztahuje na všechny občany Ukrajiny včetně jejich rodinných příslušníků.

Jde o to, že tímto režimem mají u nás ukrajinští příslušníci volný přístup na trh práce, a tak nemusí žádat o žádné povolení k zaměstnání. Pracovní povolení pro Ukrajince zde tedy odpadá na dobu neurčitou.

Potřebujete s vyřízením povolení k pobytu pomoci? Využijte služeb agentury IRS Czech, která se specializuje na získávání pracovníků ze zahraničí.